Menu

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному Кодексі України   (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356):

1) Частину 2 статті 1060 викласти в такій редакції:

Украинцы снова смогут досрочно снимать депозиты

Национальный банк Украины вскоре отменит введенные в прошлом году ограничения на изъятие депозитов. Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева в интервью Bloomberg.

Постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2015 року № 104 Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши стан грошово-кредитного ринку та прогноз його розвитку, з метою сприяння вчасному виконанню банками своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, відповідно до статей 15, 25, 26 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, пунктів 9 – 11 розділу І Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року № 806, пункту 2.3 глави 2 розділу ІІ Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), а також з урахуванням доручення Комітету з монетарної політики, засідання якого відбулося 28, 29 січня 2015 року, Правління Національного банку України постановляє:

Постанова Правління Національного банку України від 15.01.2015 № 22 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року № 758

Ураховуючи нагальну необхідність підвищення рівня капіталізації банківської системи та з метою забезпечення виконання банками запланованих заходів щодо збільшення обсягів капіталу, керуючись статтями 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статтями 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: