Menu

Аналіз поточного стану державних фінансів та прогноз ставок дохідності ОВДП на кінець 2010 року.

  • Автор: Super User

Зведений бюджет.

На тлі незначного приросту доходів до 7,8 проти січня-серпня 2009 р., дефіцит зведеного бюджету у відповідному періоді 2010 р. становив 39,4 млрд. грн., який був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень у розмірі 54,9 млрд. грн., зовнішніх – 24,8 млрд. грн. Формування нетипового для середини року розміру дефіциту бюджету пов’язано з необхідністю фінансування затверджені законом про бюджет статті витрат на тлі падіння доходної частини бюджету.

Тобто, на даний час, існує значна проблема фінансування дефіциту бюджету в умовах необхідності виконання державою зобов’язань щодо покриття дефіцитів господарюючих суб’єктів, таких як НАК «Нафтогаз України», а також Пенсійного фонду. Частково її вирішує проведений секвестр, відповідно до якого прийнятими змінами до Законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” видатки бюджету скорочено на 17 млрд. гривень та зменшено дефіцит бюджету до 4,99 відсотка від ВВП, а також та прийняте рішення щодо підвищення тарифів на газ. Але навіть цих змін недостатньо і дефіцит загалом лишається значним, в той час як джерела його покриття – обмеженими.

Фінансування.

У січні-серпні 2010 р. на внутрішньому ринку було залучено 54,9 млрд. грн. що на 35,2 відсотка більше ніж у відповідному періоді 2009 року – 40,6 млрд. грн., що з одного боку було забезпечено участю НБУ, який з метою підтримки ліквідності банківської системи здійснював купівлю ОВДП на вторинному ринку та приймав їх в заставу під видачу кредитів рефінансування, з іншого низькою кредитною активністю та політикою комерційних банків. За січень-серпень обсяг державних цінних паперів, що знаходились у власності НБУ зріс на 18 млрд. грн. (рис. 1).

Довідково: У другому та третьому кварталах 2010 р. операції Національного банку України з купівлі-продажу державних облігацій України не мали значного впливу на ліквідність банківської системи: їх обсяг за відповідний період скоротився на 10,6 відсотків до 64,2 млрд. грн., водночас з метою стимулювання кредитної активності банків НБУ починаючи з червня звужував строковий спектр депозитних сертифікатів, залучаючи кошти на мінімальний термін, у зв’язку з чим середньозважена ставка за мобілізаційними операціями знизилася з 6,1 відсотка у червні до 0,7відсотків у липні, у той час як банківська система з метою уникнення додаткових ризиків перенесла здійснення активних операцій в сферу без ризикових інструментів – в короткострокові ОВДП (рис.1) (за січень-серпень зростання на 73 відсотка або на 15 млрд. грн. до 35,6 млрд. грн.).

Рис. 1 ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу у розрізі утримувачів у 2010 р., млн. грн.

OVDP v obigu

Рис. 2 Частка ОВДП, що знаходяться в обігу, у розрізі утримувачів у 2010 р., %

 chastka OVDP

Опинившись в умовах дефіциту коштів (рис. 3), Уряд здійснював погашення ОВДП шляхом здійснення нових запозичень (рис. 4), однак рефінансування боргу було здійснено за умов, які не вирішують проблему боргового навантаження на бюджет, а лише дозволяють перенести їх на майбутні періоди.

Рис. 3 Динаміка обсягу коштів на рахунках Уряду в банківській системі та в НБУ, млн. грн.

koshti uriadu v NBU

Рис. 4 Динаміка показників ринку ОВДП (обсяг залучених коштів, сума сплат, в т.ч. з погашення основного боргу) у січні-лютому 2010 р., млн. грн.

polazniki rinku OVDP

З початку 2010 року продовжується розпочата у 2009 році тенденція по заміщенню більш дешевих боргових зобов’язань дорожчими – дохідність розміщених ОВДП на проведених у 12 січня (рис. 5), 9 лютого (рис. 6), 16 лютого (рис. 7) 2010 року аукціонах перевищувала вартість обслуговування зобов’язань, термін погашення яких наставав. Причиною цього була нагальна необхідність Уряду здійснити погашення ОВДП, зобов’язання з оплати яких наставало вже на наступний день після проведення аукціону.

Рис. 5 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 12 січня та погашених 13 січня, млн. грн. та %

12 sichnia

Рис. 6 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 9 лютого та погашених 10 лютого, млн. грн. та %

9 lutogo

Рис. 7 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 16 лютого та погашених 17 лютого, млн. грн. та %

16 lutogo

Лише починаючи з березня 2010 р. (рис. 8) з огляду на достатню ліквідність банківської системи та скорочення дефіциту коштів на рахунках Уряду (рис. 9), Мінфін отримав змогу перейти до політики здешевлення вартості обслуговування держборгу – у ІІ півріччі 2010 р. кожного місяця здійснюється рефінансування боргу, однак за більш низькими ставками дохідності, що є позитивною рисою в політиці Мінфіну.

Рис. 8 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 9 березня та погашених 10 березня, млн. грн. та %

9 bereznia

Довідково: У червні Урядом було отримано кредитні кошти від ВТБ Банку (Росія), як наслідок обсяг міжнародних резервів НБУ за місяць збільшився на 10,5% та станом на 01.07.2010 р. становив 29523,2 млн. дол. США. Кошти на рахунках Уряду в НБУ при цьому зросли на 106,8 % і станом на 01.07.2010 р. їх обсяг становив 11,5 млрд. грн. Також у серпні Україна отримала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. доларів з якого 1 млрд. доларів буде направлений на покриття дефіциту державного бюджету, а 890 млн. доларів – на поповнення валютних резервів Національного банку.

Рис. 9 Динаміка обсягу коштів Уряду та вільної ліквідності банків на рахунках в НБУ та їх вплив на вартість ОВДП у 2009-2010 роках.

koshti uriadu v NBU vs dohidnist OVDP

Обслуговування боргу.

Обслуговування Урядом внутрішнього та зовнішнього державного боргу у січні-серпні здійснювалось вчасно та в повному обсязі – з початку року на зазначені цілі було витрачено 6,1 млрд. грн. та 2,5 млрд. грн. відповідно, при цьому в порівнянні з відповідним періодом 2009 року навантаження на бюджет з виплати відсотків за зобов’язаннями збільшилося на 91,5 відсотків (сплачено 8,6 млрд. грн.) що є наслідком зростання обсягу емітованих ОВДП та рівнем відсоткових ставок за ними.

У січні-лютому 2010 р. хоча і спостерігалася низхідна динаміка ставок дохідності за короткостроковими ОВДП з терміном обігу до 1 року, однак вони зберігалися на досить високому рівні (21-23 відсотка) (рис. 10). За ОВДП з терміном погашення від 1 до 5 років 18-25 відсотків. Зважаючи на суттєву дохідність аукціони з їх розміщення користувались значним попитом , але завдяки політиці НБУ по підтримці ліквідності банківської системи значний обсяг ОВДП був сконцентрований на рахунку НБУ. Так станом на 02.08.10 у власності НБУ знаходилося 68 млрд. грн. емітованих ОВДП, або 63 відсотка (рис. 1).

Рис. 10 Динаміка ставок дохідності короткострокових та довгострокових ОВДП проданих у 2009-2010 роках, %

dohidnist OVDP

Не дивлячись на позитивні тенденції до зменшення вартості обслуговування боргових зобов’язань все ж залишається основна загроза для бюджету яка знаходиться у залученні значних обсягів коштів, терміни погашення яких припадають на один період (рис.11).

Так 55,4 відсотка обсягу здійснених у 2010 р. запозичень є короткостроковими з терміном погашення до одного року, що значно збільшило боргове навантаження на ІІ півріччя 2010 року, з них на жовтень 2010 року припадає 2,1 млрд. грн., на листопад – 2,6 млрд. грн., на грудень – 0,3 млрд. грн. Загалом тільки з врахуванням здійснених у 2010 році короткострокових запозичень на ІV квартал припадає погашення 4,873 млрд. грн.

Рис. 11 Обсяг ОВДП до погашення із залучених у 2010 р., млн. грн.

obsiag OVDP do pogashennia na datu

З урахуванням залучених коштів у 2009-2010 роках з терміном погашення у ІІ півріччі 2010 року на жовтень припадає погашення 2,1 млрд. грн., на листопад 2,6 млрд. грн., на грудень 0,3 млрд. грн. Загалом з врахуванням запозичень, здійснених з початку 2009 р., на ІV квартал припадає 4,995 млрд. грн. що свідчить про нерівномірність розподілення боргового навантаження на бюджет (табл. 1).

Таблиця 1

Загальний обсяг ОВДП до погашення на вказану дату з урахуванням залучень, здійснених у 2009-2010 рр.

termin pagashennia OVDP

Прогноз.

У середньостроковій перспективі на динаміку ставок дохідності ОВДП будуть впливати різнонаправлені процеси. Так обсяг коштів на рахунках Уряду в НБУ за вересень поточного року збільшився на 27 відсотків та станом на 01.10.2010 становив 30,9 млрд. грн., однак, обсяг вільної ліквідності скорочується третій місяць поспіль (скорочення у серпні-вересні на 9,8 відсотків до 7,6 млрд. грн.). У свою чергу відбулось скорочення коррахунків банків (на 3,5 відсотків до 19,3 млрд. грн.) що знизило показник вільної ліквідності на 9,8відсотка до 7,6 млрд. грн.

З огляду на поточні значення, потенціал зниження ставок дохідності ОВДП майже вичерпано.

Ми вважаємо що до кінця року ставки по короткостроковим ОВДП будуть зберігатися в діапазоні 4,5-5,5%, та 6-9% по облігаціям з терміном обігу понад 1 рік.

За умов подальшого зниження дохідності ОВДП можливе зниження попиту на них.

Ризики прогнозу.

Враховуючи практику виконання бюджету у попередніх роках, коли в останній місяць року здійснюються витрати бюджету, що більш ніж в 2 рази перевищують їх середньомісячний розмір протягом року, у разі неотримання чергового траншу Уряд може опинитись у стані дефіциту коштів.

Отже, перспективи України зараз залежать від МВФ, і будь-які затримки з виконанням вимог програми МВФ можуть привести до відміни програми підтримки і подальшого небажання ринку придбавати українські боргові папери за помірними цінами. У разі успішного виконання вимог програми 30 листопада МВФ надасть Україні другий транш обсягом 1 млрд. SDR (1,56 млрд. дол.).

Довідково: Офіційні переговори між Україною і місією МВФ про черговий перегляд програми stand-by відбудуться наприкінці жовтня 2010 р.

У разі подальшого розміщення комерційними банками вільних коштів у короткострокові боргові зобов’язання Уряду за умови збільшенні їх дохідності, це може загрожувати постійним зростанням навантаження на бюджет в частині обслуговування та погашення існуючих боргових зобов’язань.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить