Menu

Основні показники інфляції

  • Автор: Dmitry_Reka

Інфляція – це підвищення загального рівня цін.

Залежно від джерел генерування зростання цін, інфляція поділяється на:

Інфляцію витрат – зміна цін, обумовлена зростанням цін факторів виробництва (сировини, електроенергії, палива, заробітної плати), що призводить до підвищення собівартості виробництва товарів чи надання послуг або до зниження їхньої пропозиції на ринку.

Інфляцію попиту – зміна цін, обумовлена значним розривом між фактичним рівнем випуску і величиною попиту.

Інфляцію очікувань – періодичне додавання виробниками продукції надбавки на ціни товарів під час планування їх виготовлення на величину, на яку, як вони сподіваються, можуть зрости ціни в майбутньому.

Для визначення інфляції використовують наступні показники:

Індекс споживчих цін (ІСЦ)–показник,що характеризує зміни загального рівня цін і тарифів на товари та послуги кінцевого споживання.ІСЦ відображує зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів і послуг постійної якості з постійними характеристиками в поточному періоді порівняно з базисним.

Розрізняють два види ІСЦ:

Волотильний – визначає зміну цін на товари сільськогосподарської продукції, енергоносії, метали.

Базовий – визначає стійку динаміку цін, за виключенням короткострокових нерівномір­них змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін. Не включає в себе зміну цін на волотильну групу товарів.

Індекс цін виробників (ІЦВ) – показник зміни цін у сфері промислового виробництва.

Інфляція надає ВВП додаткових характеристик: залежно від динаміки цін ВВП може мати два значення – номінальне і реальне.

Дефлятор ВВП (індекс Пааше) – показник зміни цін всіх товарів і послуг, що були вироблені на території країни протягом року. Розраховується як співвідношення значення ВВП у фактичних цінах звітного періоду та постійних цінах.

Індекс дефлятор = ВВПномінальний/ВВПреальний

 

Джерела:

Макаренко І.П. Анатомія економічних криз. Макроекономічні умови формування та управління розвитком національних інноваційних систем / Макаренко І.П. – Інститут еволюційної економіки. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 57 с.

Глосарій банківської термінології НБУ: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить